Naszym podstawowym projektem jest program edukacyjny. W jego trakcie uczestnicy uczą się tego, w jaki sposób mogą odkryć prawdy zapisane w Słowie Bożym i jak najlepiej komunikować je innym.

W programie mogą wziąć udział wszyscy, którzy angażują się w komunikowanie Bożego Słowa: pastorzy, kaznodzieje, liderzy młodzieżowi, liderzy grup domowych oraz ci, którzy po prostu chcą lepiej odkrywać Boże prawdy i rozmawiać o nich z innymi ludźmi.

Program edukacyjny składa się z dwóch stopni: podstawowego i rozszerzonego.
Warunkiem uczestnictwa w stopniu rozszerzonym jest uzyskanie zaliczenia stopnia podstawowego.

Stopień Podstawowy

Zjazd 1: Egzegeza i Homiletyka Komunikatora

Analiza wszystkich wymiarów życia osoby komunikującej Boże prawdy – od osobistego, poprzez rodzinny, aż do społecznościowego – pomaga określić i zrozumieć proces rozwoju człowieka powołanego przez Boga do głoszenia Jego Słowa. Wszystkie te wymiary muszą pozostawać w spójności, aby komunikowanie Słowa miało właściwy charakter.

Zjazd 2: Egzegeza i Homiletyka Tekstu Biblijnego I

Punktem wyjścia komunikowania Bożych prawd jest tekst biblijny. Właściwa jego analiza, ze zwróceniem szczególnej uwagi na odkrycie i zrozumienie jego przesłania, jest podstawą do budowania naszego przesłania.

Zjazd 3: Egzegeza i Homiletyka Tekstu Biblijnego II

Komunikacja biblijna potrzebuje treści i formy opartej na Piśmie Świętym oraz treści i formy dostosowanej do życia ludzi słuchających. Sposób przekazu prawdy powinien pomagać słyszeć, widzieć i czuć Bożą prawdę w taki sposób, by zastosowali ją oni w swoim życiu.

Stopień Rozszerzony

Zjazd 4: Egzegeza i Homiletyka Starego Testamentu

W swoim bogactwie gatunków literackich Stary Testament stawia nas przed wyzwaniem odkrywania przesłania dla ludzi żyjących współcześnie. Zdolność poruszania się po specyficznych wyznacznikach tychże gatunków jest niezbędna do zrozumienia i przekazania prawdy biblijnej.

Zjazd 5: Egzegeza i Homiletyka Nowego Testamentu

Nowy Testament posługuje się gatunkami, które są wyjątkowe w swojej formie. Ćwiczenie umiejętności zrozumienia przypowieści, narracji czy listów sprawia, że wyrażenie Bożego przesłania skierowanego do ludzi dzisiaj staje się możliwe.

Zjazd 6: Andragogika Homiletyki

Uczenie się homiletyki jest początkiem tego, żeby uczyć innych homiletyki. Przekazanie umiejętności nauczania innym jest konieczne do właściwego rozwoju służby zwiastowania Słowa Bożego.

Czas trwania programu

Każdy ze stopni składa się z trzech zjazdów odbywających się średnio co 3-4 miesiące w danym roku kalendarzowym.

Każdy zjazd to ok. 30 godzin intensywnej pracy, składającej się z trzech elementów: wykładów, ćwiczeń oraz prezentacji studentów.

Każdy zjazd jest poprzedzony okresem 2-3 miesięcy przygotowań do zjazdu.

W czasie całego programu oraz po nim kadra jest dostępna, by wspierać uczestników programu w przygotowaniu do poszczególnych zjazdów oraz osobistej służbie.

Warunki uczestnictwa w programie

Warunkiem rozpatrzenia przez kadrę uczestnictwa w programie, jest wypełnienie i przesłanie formularza aplikacyjnego oraz dostarczenie formularza rekomendacyjnego. Na ich podstawie zostanie podjęta decyzja, a osoba aplikująca zostanie o niej poinformowana mailowo lub telefonicznie.

Ze względu na warsztatowy typ zajęć i ich specjalistyczny charakter liczba dostępnych miejsc jest ograniczona.

Koszt programu

Każdy zjazd kosztuje 540 zł. Kwota ta pokrywa zakwaterowanie, wyżywienie, udział we wszystkich zajęciach oraz niezbędne materiały (książki, skrypty, etc.).

Miejsce odbywania się zajęć

Dzięki uprzejmości Fundacji Proem zajęcia odbywają się w Centrum Chrześcijańskim w Zakościelu, które zapewnia odpowiednie warunki zakwaterowania oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych.

» ZGŁOŚ SIĘ DO PROGRAMU «