Inspirujemy do przemiany przez komunikowanie Bożego Słowa

Każdy chrześcijanin jest powołany przez Boga, by komunikować innym Jego Słowo zarówno swoimi słowami jak i czynami. Chcąc jednak je komunikować, najpierw sami musimy nauczyć się słuchać. Zanim komukolwiek pomożemy się zmienić, najpierw sami musimy doświadczyć przemiany. Dlatego też program edukacyjny Fundacji IDEO (dawniej Akademia Homiletyczna) jest dla tych wszystkich, którzy bez względu na wiek, płeć, wykształcenie, czy denominację, to powołanie do komunikowania Bożego Słowa traktują poważnie. Jest dla tych, którzy chcą umieć lepiej rozumieć Słowo Boga, wierniej je stosować, ale też lepiej przekazywać je innym.

Wierni

Bóg powierzył swoje Słowo w ręce zwykłych ludzi. Dlatego traktując je poważnie, chcemy być sumienni w słuchaniu tego co Bóg przez nie mówi, w stosowaniu i komunikowaniu innym.

Kreatywni

Bóg stworzył nas na swój obraz, a nasza kreatywność jest echem Jego kreatywności. Dlatego komunikując Boże Słowo, które jest najbardziej fascynującym przesłaniem świata, chcemy to robić z radością i w ciekawy sposób.

Relacyjni

Bóg zmienia nas poprzez relacje, zaczynając od relacji z Nim samym, a potem przez relacje z innymi. Dlatego chcemy poznawać siebie nawzajem i się wspierać gdyż tylko tak, sami możemy się zmienić i pomóc w tym innym.

Różnorodni

Bóg stworzył nas różnymi. Inne różnice my stworzyliśmy. Dlatego chcemy budować atmosferę, w której bardzo różni ludzie mogą uczyć się razem z Bożego Słowa.

Historia

Bóg czasem wkłada podobne marzenia w serca różnych ludzi, a potem sprawia, że oni spotykają się i dalej zaczynają marzyć już wspólnie. Tak też było i tym razem. Po raz pierwszy nasz zespół spotkał się w 2005 roku w Radości na konferencji „Kaznodziejstwo Ekspozycyjne”, gdzie zastanawialiśmy się nad tym, jak najefektywniej pomóc w rozwoju homiletyki w Polsce. Po dwóch latach modlitw i dyskusji uznaliśmy, że nadszedł czas na rozpoczęcie nowego programu edukacyjnego. Nikt z nas nie miał za dużo czasu, środków, ani nawet miejsca, gdzie moglibyśmy organizować zjazdy. Jednak Bóg w bardzo zaskakujący sposób zatroszczył się o każdą z tych potrzeb i w maju 2007 odbył się pierwszy zjazd w Radomiu. Marzenie się spełniło. W 2011 z Radomia przenieśliśmy się do Zakościela. W tym czasie wiele się zmieniło, ale jedna rzecz pozostała taka sama. My marzyć nie przestaliśmy, bo dobry Bóg sprawia, że marzenia czasem stają się faktem.

Fundacja IDEO powstała na podstawie rozwijającego się programu Akademia Homiletyczna.

Fundacja IDEO

ul. Kolejowa 35 B
05-800  Pruszków

 Konto mBank: 52 1140 2004 0000 3402 7907 8707

tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe
 

biuro@fundacjaideo.pl

     

Koordynator Fundacji IDEO:

Rafał Sadowski
tel. +48 694 446 049
 

Masz pytanie?